Rotary Geraardsbergen Nieuwsbrief 018: over 25 jaar, bomen planten en Cabo Verde

maandag 19 november 2018
Over het 25 jaar bestaan, bij-vriendelijke boomaanplantingen, Cabo Verde en fietsen
NIEUWSBRIEF NR 0018

Klik hier om deze mail in een browser te zien

ADVIES: klikken op 1 van bovenstaande linken is aan te raden, om de Nieuwsbrief op een goede manier te zien.

Samen, zien we een wereld waar mensen zich verenigen en actie ondernemen om duurzame verandering te creëren – over de gehele wereld, in onze gemeenschappen, en bij onszelf.
Dag op dag 25 jaar geleden vond de Keure uitreiking plaats
Beste lezer

We schrijven vrijdag 19 november 1993. Meat Loaf stond op nummer 1 in de hitlijsten, met I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That) en het vroor in ons land.
Na heel wat voorvergaderingen, denk- en doe-werk, een officiële stichtingsvergadering op 15 september 1992 (zie hierover alvast Nieuwsbrief 014), een 'Demande d'admission' (zie hierover alvast Nieuwsbrief 017), 
de officiële erkenning met een fax vanuit Zürich op maandag 11 januari 1993, en heel wat gewone statutaire vergaderingen en activiteiten, was het zo ver: de plechtige Keure uitreiking (door te klikken op de eerste pagina van het programmaboekje, opent het volledige document).

Deze Keure-uitreiking was een academische zitting met receptie in het stadhuis van Geraardsbergen, met muziek en toespraken van de toenmalige clubmeester, de voorzitter van de peterclub Ninove Dendervallei, de districtsgouverneur, de burgemeester en de clubvoorzitter.

Armand Van Damme: "De Rotary vraagt in een tijd als deze: Mensen met sterke geesten, grote harten en bereidwillige handen; Mensen die bereid zijn een leiding op zich te nemen; Mensen die géén misbruik maken van hun hogere posities; Mensen met een mening en een wil; Mensen van eer; Mensen die niet liegen; Grote mensen, gekroond door de zon, die boven alles staan in plichtsvervulling en denken. Waar staan we vandaag met de oprichting van onze Club? - Vandaag is er opwindend nieuws! De Rotary heeft ons de kans gegeven 26 mensen uit te nodigen die uitstijgen boven de morele en spirituele mist, omdat zij weten dat ze staan voor gerechtigheid en waarheid. Beste Stichtende Leden, het zal niet altijd een feest zijn en het zal niet altijd gemakkelijk zijn om uw gestelde doelstellingen te bereiken op een manier die iedereen tevreden kan stellen. Denk aan dit prachtig feest van onze Keure-uitreiking, vooral in moeilijke tijden. Het zal u sterkte geven."
 
Enkele van de stichtende leden.
(alle stichtende leden zijn terug te vinden in het boekje van de Keure-uitreiking)
Rik Leeman: "25 jaar is een hele tijd! Er zijn er drie data dewelke een geheel vormen tot de definitieve vorming van onze club. Van 1993 tot 2018 is uiteraard 25 jaar, maar ik herinner mij vooral de Keure uitreiking op 19 november 1993. Daarbij werd de eerste officiële vlag onthuld in de Raadzaal van het Stadhuis te Geraardsbergen. Met veel zorg werd deze te Brugge vervaardigd met onder andere ‘goudbrokaat letters’. Wat tot een juweeltje moest uitgroeien...werd echter een gênante ervaring toen bleek dat er niet Geraardsbergen-Oudenberg stond vermeld, maar, zoals men in Brugge verkeerdelijk dacht, Geraardsbergen-OudenbUrg! Logisch dat men zich in de omgeving van Brugge moeilijk een berg kan voorstellen... maar de fout was geboren! De toenmalige penningmeester heeft hemel en aarde bewogen om dat in Brugge hersteld te krijgen. Zoals deze anekdote zijn er zeker nog meerdere om na te vertellen!"
Cabo Verde - bestrijding van blindheid
Groepsfoto in het stadhuis van San Vincent. Hierop onder meer de burgemeester van San Vincent, de ere-consul voor Cabo Verde in België, de voorzitter van Rotary club Mindelo, de voorzitter van de commissie DAG van Rotary club Mindelo, de adjunct-districtsgouverneur D2170 zone 5, de voorzitter van Rotary club Geraardsbergen, de voorzitter van Rotary club Ninove Dendervallei, en verschillende leden en partners van Rotaryclubs Geraardsbergen en Ninove. Rotariër Carlos tolkt voor de burgemeester op de andere foto.
Van 14 tot 21 november is een delegatie uit zone 5 aanwezig in Cabo Verde. Het was van 2004 geleden dat onze club hier naartoe is geweest. Ditmaal worden de beide eilanden Sao Vicente en Santo Antão bezocht en is er interactie met de 3 Rotary clubs ter plaatse.
Dit kadert ook in de actie die door Carlos opgezet wordt voor de preventie en behandeling van aandoeningen aan de ogen die blindheid veroorzaken, op de eilandengroep van Cabo Verde.
Met het project dat in overleg met de Rotary clubs aldaar zal onderzocht worden, willen we een daling van de wachtlijst realiseren, door:
- het voorzien van materiaal en kennis om vroegtijdig diabetes-gerelateerde oogproblemen op te sporen en ontwikkeling van cataract te screenen
- het voorzien van materiaal en kennis om het aantal operaties ter plaatse op te drijven
- het voorzien van (sensibiliserings)acties om het aantal aandoeningen te doen dalen.
 
Every Rotarian a tree

De Rotary clubs van Geraardsbergen en Lessen slaan de handen in elkaar met Natuurpunt en de lokale imkervereniging "Ons Denderbieken" om langsheen de Dender tegenover het vliegveld, tussen Overboelare en Deux-Acres een aanplanting te doen van twee bij-vriendelijke houtkanten met autochtone bomen en struiken.

Deze actie kadert in de doelstelling van Rotary International om wereldwijd meer dan 1,2 miljoen bomen te planten.

Het is de intentie om dit initiatief te herhalen in andere gemeenten, langsheen de kanten van de Dender, door samenwerking met Rotary clubs langsheen deze rivier.

De eerste schop werd letterlijk gestoken op zaterdag 21 april 2018, met een symbolische aanplanting. Op zaterdag 24 november 2018 gebeurt de finale aanplanting.

MEER INFO

Belangrijke data
Net zoals de andere 35 794 clubs zit ook Rotary club Geraardsbergen niet stil.
Noteer gerust volgende data, of informeer je verder bij één van onze leden:
  • zaterdag 24 november 2018: Rotary Foundation seminar, met clublid Wim Leerman als één van de sprekers (over 30 jaar strijd tegen polio)
  • december 2018: kerstpakketten bedeling
  • zaterdag 16 maart 2019: Diner Dance Party
  • 23 - 26 mei 2019: Fellowship Cycling To Serve strijkt neer in de Vlaamse Ardennen. Clublid Danny Hellinckx is de FCS Belgium representative die organiseert.
 
GDPR
Je mailadres wordt uitsluitend door onze club gebruikt voor het verzenden van deze nieuwsbrieven. Indien je aanpassingen wil doen aan de wijze waarop je deze mails ontvangt, zijn er alvast twee mogelijkheden. Je kan je voorkeuren bijwerken of uitschrijven uit deze mailing lijst.