Boodschap van de voorzitter - juli 2017

juli 2017

Beste Rotary vriend,
Beste bezoeker,

Het einde van het schooljaar is tevens het einde, of beter nog, het begin van een nieuw Rotaryjaar. Dit jaat vieren we ons 25jarig club jubileum. Een club van vrienden waar we samen als een team als doel voor ogen houden een verschil te maken in onze maatschappij en in het bijzonder  in onze directe omgeving.

Samen met het comité, de commissies en de leden focussen we ons op Jeugd, Dienst aan de Gemeenschap en Internationale contacten, ledenbehoud en werving en PR en communicatie.

Onze maatschappij zweeft op een communicatiewolk waarbij de sociale media en het internet in het algemeen een aanslag plegen op de beleving van onze eigen wereld. Iedereen heeft zijn waarheid en verkondigt deze zonder verpinken. Kijk maar naar de heisa rond het uitsluiten van Sagan uit de Tour! Of de Twitter saga van een overzeese president....

Onze bruisende club communiceert ook graag via zijn Facebook pagina, via de eigen website, WhatsApp en Twitter en uiteraard via de (digitale) pers.

Vriendschap is de basis van elk clubbestaan. Zonder vriendschap, geen vrienden, geen club en zeker geen team. Een vriendschapsbewaker kan wonderen verrichten. De Rotary family day wordt weer een fantastische happening eind augustus waar we ons begeven naar Edingen voor culterele en culinaire uitstap met de leden en hun familie.

Wekelijks ingerichte statutaire vergaderingen waarbij inhoud, gezellig samenzijn, open communicatie en uitwisseling van evaring onder de leden centraal staan is een hoeksteen van de werking van de club. We zijn wellicht de enige service club die de mogelijkheid biedt om op wekelijkse basis elkaar te ontmoeten! 

Jeugd is een bijzonder thema waar we allen als ouder, grootouder bezorgd om zijn. Enerzijds wensen we ze te stimuleren in het streven naar kennis en ervaring. Anderzijds wensen we een steuntje te leveren voor zij die minder aan bod komen. Een samenwerking met de scholen is gaande.

Internationale contacten leveren soms inspiratie voor nieuwe projecten. Andere culturen leveren soms andere invalshoeken van dezelfde problemen. De taal is niet belangrijk maar wel het verhaal dat je brengt. Onze club heeft niet minder dan 5 internationale contactclubs uit Frankeijk, Nederland, Duitsland, Engeland en Noorwegen.

Dienst aan de Gemeenschap, waarbij we vorig Rotaryjaar meer dan 16.000€ hebben uitgereikt aan internationale en lokale sociale projecten blijft een bijzonder focusgebied. ALLE middelen van onze fundraising projecten worden integraal overgedragen en goed besteed. 

Samen, als een team, willen we een verschil maken in onze maatschappij. We kijken weerom uit naar een boeiend Rotaryjaar!

Met Rotarische groeten

Danny Hellinckx
Voorzitter Rotary club Geraardsbergen 2017-2018

Jubileumfeest gaat door op zaterdag 17 maart 2018! Save the date!