Boodschap van de voorzitter april 2017 (vierde kwartaal)

april 2017

Beste lezer

De tijd gaat snel, gebruik hem wel… De zon schijnt steeds langer en de vogels fluiten: jawel, we zijn al beland bij het laatste kwartaal van dit werkjaar waarin ik de eer heb om voorzitter te zijn.

Op deze eerste april sta ik graag even stil bij wat is geweest en wat nog komen zal.

Het Rotary maandthema van april is de ‘gezondheid van moeder en kind’.

Graag zoomen we hier als club op in. Dr. gynaecoloog Pieter Mulier zal op 11 april een causerie houden  over zijn ervaringen met werken in Afrika met de Vlaamse ngo “Artsen Zonder Vakantie“ (Congo en Bukina Faso). Hij komt deze avond spreken over de confronterende en soms schrijnende omstandigheden in de armste streken van onze aarde, over bevallen en geboren worden in onze voormalige kolonie, over de vindingrijkheid en het zich uit de slag trekken van de lokale bevolking en over hoe deze ervaringen zijn eigen leven zelf kleuren.

Het Rotary maandthema van mei is ‘jeugd’. Ook hier zoomen we graag op in.

In het kader van de eerste strategische doelstelling van Rotary International wil onze club inzetten op het ontwikkelen van leiderschap bij de leden (OD.5). Via Beroepsactie brengen we dit thema in de club. Leden van Rotary worden verwacht hoge ethische standaarden te hebben en leidend te zijn in de eigen sector van tewerkstelling. Elk kan verder zijn (persoonlijke ) leiderschapskwaliteiten ontplooien. Daarom hebben we een spreker gezocht die een causerie kan houden over leiderschap - tips & tricks. Door middel van dergelijke causerie bouwen we aan de individuele competenties inzake leiderschap bij de leden.
In het kader van de tweede strategische doelstelling van Rotary International willen we op duurzame wijze acties ondernemen voor en ondersteuning bieden aan jonge leiders. In Geraardsbergen zijn heel wat jonge leiders actief die hun steentje bijdragen voor maatschappelijke projecten. Het past binnen deze operationele doelstelling van Rotary International om één of meerdere acties te ontplooien, en zo mee hun competenties en vaardigheden ontwikkelen. Daarom willen we jaarlijks de jonge Geraardsbergse leiders samenbrengen voor een interactief gebeuren (actie 2.09.AP4A2)

Beide doelen brengen we samen op één avond!

Jan De Schepper is bestuurder bij verschillende bedrijven, was topmanager bij Telindus, Proximus en jeugdcoach bij KV Mechelen. Hierdoor was hij een bevoorrecht getuige van de kruisbestuiving tussen de sport- en zakenwereld. Hij schreef het boek “Kopmannen. Wat leiders kunnen leren van topsporters en omgekeerd”.
In zijn causerie vertelt hij ons in een ongedwongen sfeer wat leiders kunnen leren van topsporters en omgekeerd.
‘Kopmannen: Lessen van topsporters voor de manager van vandaag. Dezelfde wetten die gelden in topsport, zijn van kracht in business. 'Excellente sporters of excellente bedrijven hebben niet minder problemen, maar meer oplossingen. Zeker in deze tijden.' Auteur Jan De Schepper was jarenlang een bevoorrecht getuige van de kruisbestuiving tussen sport en business. Als speler bij Diegem Sport, coach bij KV Mechelen én als topmanager bij Telindus kon hij dagelijks ervaren hoe leiders in de sport en business volgens dezelfde principes werken. In Kopmannen beschrijft hij haarfijn de verschillende leiderstypes die zijn weg kruisten: 'richtinggevers' voor beginnende coaches of 'verruimers' voor wie al jarenlang ervaring heeft als leider.’

Op zondag 21 mei 2017 vanaf 11 uur staat onze club paraat om lekkere vers gebraden kippen te serveren aan iedereen die lekker wil eten in en aangename sfeer voor het goede doel.
Onze immer geëngageerde clubleden zullen je hartelijk verwelkomen op ons Eerste Borst-en-billenfestijn. Absoluut met stip te noteren in je agenda, als dit er al niet zou in staan: zondagmiddag 21 mei 2017

Het Rotary maandthema van juni is ‘Rotary vriendenkringen’.

Ook hier zoomen we graag op in, ook al is dit minder relevant voor een niet-Rotariër.
In deze maand gaan we namelijk op bezoek bij andere clubs en vertegenwoordigen we onze club op het Congres van het district.
We sluiten dit werkjaar af met een deugddoende ‘bestuurswissel’ op het einde van de maand.

Wil je er ergens eens bij zijn? Wil je meer weten over wat we allemaal doen? Hoor hiervoor gerust bij onze leden, volg ons op Facebook en/of lees onze nieuwsbrieven.

Bekijk ook zeker eens de fundraiser Toekomstbrieven. Absoluut de moeite!

http://geraardsbergen-oudenberg.rotary2170.org/clubs/c233/images/membres/membre20295.jpg

Met Rotarische groeten
Wim Leerman
Voorzitter Rotary club Geraardsbergen 2016-2017