Rc Geraardsbergen - Statutaire vergadering 14 november 2017 - verslag

dinsdag 14 november 2017

Locatie: Abtenhuis, Aanwezige leden: 15, Sprekers: 2, Genodigden: geen

Bezoek andere clubs: Clery en Danny zijn op bezoek gegaan bij Rc Brakel-Zwalmvallei. Na de verkoop van 4 kaarten voor kerstconcert namen ze de kater ook mee naar huis.

Verslag:

0)    De voorzitter en clubmeester Dirk, samen met assistent governor Hendrik starten met de voorbereiding van het bezoek van de Gouverneur van donderdag 30 november. De nodige communicatie naar de betrokkenen wordt nog verstuurd door de clubmeester.

1)    Clubmeester Dirk opent de vergadering en begroet de leden. Hij deelt mee de agenda en het menu. Verjaardag Luc Maes.

2)    Woordje van de voorzitter:

Beste vrienden,

Welkom op onze 18de statutaire vergadering. Een week is soms lang en is soms kort. De afgelopen week was een rollercoaster van emoties. Roger met een operatief ingrijpen stelt het goed en zal aanwezig zijn op de NVSG ontmoetingsdag samen met Rik, Jacques en jarige Luc Maes.

Op donderdag waren mijn peter Clery en ikzelf op bezoek bij Rc Brakel-Zwalmvallei toen we het nieuws van de brand bij Armand konden lezen. Die avond heb ik nog contact gehad met Armand en de volgende ochtend hebben we samen het ontbijt genuttigd in de kelders van het hotel Geeraerd. Armand stelt het goed, had beter geslapen want zijn echtgenote (60jaar getrouwd met trouwfeest in de ‘ridderzaal’ in dit hotel) Arlette heeft opvang gevonden in het ASZ alwaar ze de nodige verzorging verkrijgt. Armand kan zich hierdoor focussen op alle administratieve rompslomp en bedankte Paul Waterinckx voor de snelle en adequate ondersteuning als makelaar. Samen zijn we nog de ravage gaan bekijken en je wordt daar toch stil van. Stel je voor dat dit de dinsdagavond gebeurde toen Armand op de statutaire vergadering aanwezig was….. Ik heb ook aan Armand de vele steunbetuigingen van de vrienden overgemaakt. We wensen hem en Arlette veel beterschap en geluk toe en hopen dat alles snel in orde komt.

=>  Armand mochten we onverwachts toch begroeten op de vergadering. Hij stond erop de leden te bedanken voor de vele steunbetuigingen en gaf gedreven zijn verhaal omtrent de belevenissen afgelopen week. Na een flinke maaltijd werd hij door Rik terug naar het hotel gebracht.

Vorige week hebben we een pittig debat gehad omtrent het voorstel tot herdistricting. Redenaarskunsten werden ten toon gespreid, stemmen werden geronseld en de stemming werd met een JA als resultaat verstuurd naar RBS. Daarna werd de avond afgesloten met één of meerdere drankjes van de vriendschap. Dat is Rotary.

Het kalenderjaar loopt reeds ten einde. De 5de komende vergadering is reeds de Nieuwjaarsreceptie en viering 25jarig bestaan van de club op 9 januari. Mag ik vragen om zo snel als mogelijk jullie te registreren op Harmony hiervoor? Zeker voor zij die helaas er niet kunnen bij zijn.

Straks en volgende week zijn er toelichtingen van organisaties uit de sociale sector, passend in het thema van de maand Rotary Foundation. Volgende week komt NVSG langs om hun werking toe te lichten maar ook hoe wij projecten door hun kunnen laten steunen.

Eind deze maand krijgen we het bezoek van de District Gouverneur Rémy Mannés op DONDERDAG 30 november. De voorbereiding hiervan is begonnen. Communicatie volgt nog deze week en volgende week voor de betrokkenen.

5 december is een bijzondere vergadering die zal geleid worden door de commissie Ledenbestand waarover later meer.

En wat komt er NA 5 december? Juist, 12 december verkiezing van comité van onze vriend Bernard en zijn opvolger! Deze verkozen voorzitter wordt onmiddellijk uitgenodigd in het kwartaaloverleg met alle voorzitters (club en commissies) op 19 december. Je kan aldus als voorzitter goed voorbereid jouw voorzitterschapsjaar op punt stellen.

Kerstconcert HOOP sluit het jaar af op zaterdag 16 december en dan is er pas op 9 januari een nieuwe samenkomst. Dus iedereen zal uitgerust zijn om de 2de helft van het Rotaryjaar stevig in te zetten!

Ik wens jullie nog een bijzonder aangename vergadering toe!

3)    Toelichting werking van CAW door Marianne Du Prez:

De voorzitter leidt de sprekers in:

Marianne Du Pré | Stafmedewerker fondsenwerving en communicatie

CAW Oost-Vlaanderen vzw

www.cawoostvlaanderen.be

Mevr. Du Prez komt de werking van CAW Oost-Vlaanderen toelichten.

Het CAW of Centrum Algemeen Welzijnswerk is er voor de brede bevolking. Voor elke burger, maar met speciale aandacht voor de meest kwetsbaren in de samenleving. CAW Oost-Vlaanderen is ontstaan na een fusie van CAW regio Aalst, CAW Artevelde, CAW regio Dendermonde, CAW Visserij, CAW Waasland en CAW Zuid-Oost-Vlaanderen.

De causerie zal in een aparte bijlage nog opgestuurd worden

Er werden nog rondjes gegeven door onze jarigen Luc Maes en Damien Allert . Van harte proficiat!

Volgende statutaire vergadering: dinsdag 21 november, Abtenhuis, toelichting rond de werking van NVSG Nationale Vereniging Steun aan Gehandicapten, André Oeyen Rc Rotselaar

OPGELET: donderdag 30 november bezoek van de Gouverneur Rémy Mannés.

Volgende bestuursvergadering: dinsdag 28 november bij Patrick

SAVE THE DATE:

Kerstconcert op zaterdag 16 december, Sint-Machariuskerk te Nederboelare (Geraardsbergen)

Nieuwjaarsreceptie en 25-jarig bestaan dinsdag 9 januari 2018, Abtenhuis

Dinner Dance Party op zaterdag 17 maart 2018, Salons Mantovani, Oudenaarde

 

de secretaris