Rc Geraardsbergen - Statutaire vergadering 7 november 2017 - verslag

dinsdag 7 november 2017

Locatie: Abtenhuis, Aanwezige leden: 17, Genodigden: geen, Bezoek andere clubs: geen meldingen ontvangen.
Verslag:

1) Clubmeester Dirk opent de vergadering en begroet de leden. Hij deelt mee de agenda en het menu. Tevens wordt er een korte mededeling gedaan over Roger en zal Luc S ook een woordje brengen rond het kerstconcert.

2) Woordje van de voorzitter:
Beste vrienden,
Welkom op onze 17de statutaire vergadering, een eerste die de term ‘stemming’ inhoudt. Vandaag richten we een stemming in rond de al of niet goedkeuring van de herdistricting van de Belux districten, de huidige 1620, 1630 en 2170. In 2170 zijn wij ondergebracht samen met clubs noordwaarts tot aan de Nederlandse grens over Brussel heen (het volledige Brussels Gewest) en naar het zuiden tot aan de Franse grens met o.a. Namen. Dit is uiteraard een 2-talig district en dat geldt ook voor de andere 2 districten.

Rond de stemming:
De voorzitter leest uit de Rotarycontact bijlage van september 2017 rond herdistricting de procedure voor herdistricting voor en de Argumentatie voor 4 nieuwe districten in 2020.
Er dient een stemming te gebeuren tijdens een statutaire vergadering. Dit betreft een ‘zakelijke’ stemming, ttz dit gaat NIET over personen. Hierdoor is Artikel VI. Wijze van stemmen, §1; Stemmingen tijdens clubbijeenkomsten of vergaderingen gebeuren mondeling. Stemmen bij volmachten is niet toegelaten.
Het gaat niet over een stemming van de clubmanual, noch over de verkiezing van comité en nieuwe inkomende voorzitter dus blijft enkel het Artikel XVI. Algemene modaliteiten van kracht:
Voor algemene modaliteiten in verband met richtlijnen van Rotary International wordt verwezen naar de desbetreffende Rotary International procedures, beschreven in de R.I. handboeken en aanbevelingen .
Wij zijn met minstens de helft van het aantal leden aanwezig. De stemming is eenvoudig: de clubmeester zal straks de vraag stellen wie er tegen het voorstel is en bij handopsteken wordt er geteld. Indien er meer dan de helft van de aanwezige leden tegen het voorstel is dan wordt dit als dusdanig geregistreerd. In alle andere gevallen (of als we geen antwoord naar RBS sturen) wordt het voorstel door onze club als akkoord geregistreerd.

Het resultaat van de stemming wordt geregistreerd in het verslag. Dit antwoord zal ondertekend worden door de voorzitter en secretaris en door de secretaris aangetekend opgestuurd worden naar Rotary Belux Services conform de richtlijnen die we ontvangen hebben.
De bijlage waarvan sprake laat ik nog eens rondgaan alsook een document met info rond de Rotary organisatie hetgeen ik bij elkaar geklikt heb op mijn zoektocht naar meer informatie rond Districten Zoning enz.
Indien er hierover iemand toelichting of feedback wenst te geven kan dit NA het hoofdgerecht. De stemming voeren we uit na het dessert, zoals de clubmeester heeft aangekondigd.
Als laatste wens ik de leden nog verder aan te sporen om een succesvol kersconcert na te streven. Er zal beroep gedaan worden op een paar vrijwilligers bij de opbouw en afbouw en uiteraard een kerk zonder volk is ook geen gezicht!
En nog een dienstmededeling: de kerstpakket samenstelling is gekend. Guy en Nico zullen dit verder afhandelen en de vraag stellen hoeveel pakketten de leden wensen uit te delen.
Ik wens jullie nog een aangename en warme avond toe.

Wim Leerman neemt even het woord om nog bijkomende duiding te geven rond dit thema.

Stemming herdistricting districten 1620, 2170, 1630:
Aantal leden aanwezig: 17
Aantal Ja stemmen: 11
Aantal Nee stemmen: 6
Resultaat: de club zal de Ja-stem laten geworden aan Rotary Belux Services volgens de gestelde procedure en dit vóór 1 december 2017

3) Luc Symoens verschaft nog bijkomende toelichting rond het kerstconcert en meldt dat alles op schema is.

André geeft een rondje aangeboden voor zijn verjaardag

Volgende statutaire vergadering: dinsdag 14 november, Abtenhuis, toelichting rond de werking van CAW Oost-Vlaanderen door Marianne Du Pré

 OPGELET: donderdag 30 november bezoek van de Gouverneur Rémy Mannés.

 Volgende bestuursvergadering: dinsdag 28 november bij Patrick

SAVE THE DATE:
 Kerstconcert op zaterdag 16 december, Sint-Machariuskerk te Nederboelare (Geraardsbergen)
 Nieuwjaarsreceptie en 25-jarig bestaan dinsdag 9 januari 2018, Abtenhuis
 Dinner Dance Party op zaterdag 17 maart 2018, Salons Mantovani, Oudenaarde

de secretaris