Rc Geraardsbergen - Statutaire vergadering 31 oktober 2017 - verslag

dinsdag 31 oktober 2017

Locatie: Abtenhuis, Aanwezige leden: 14, totaal 32

Genodigden: Partners van de leden: Martine, Lana, Myriam, Marleen, Katelijne, Fanny, Bea, Daniëlle, Christine, Gita. Genodigden van Luc Van Vaerenbergh (4personen).

Spreker: dhr. Alfred Van Acker en mevr. Hilde Goossens, Acker & Go Distillery BVBA

Bezoek van andere clubs: Rc Lessines: Dominique Broucke (verkozen voorzitter) en Jean-Noel Deltenre (inkomende voorzitter)

Bezoek andere clubs: correctie: Bernard en Luc Maes waren, door ziekte, NIET aanwezig op Rotary District 2170 Image / PR - Recruitment Seminar.

Verslag:

1)    Clubmeester Dirk opent de vergadering en begroet de sprekers  Alfred en Hilde, de partners van de leden, de vrienden van Rc Lessines en de genodigden van Luc VV. Hij deelt mee de agenda en het menu. Verjaardag wensen zijn er de voorbije week voor Damien Allert.

2)    Woordje van de voorzitter:

Beste vrienden, lieve partners, chers amis du Rc Lessines, beste Alfred en Hilde, beste genodigden,

Welkom op onze 16de statutaire vergadering, de eerste Ladies Night.

Neen, ik heb geen Halloween pakje aan of masker, zo zie ik er gewoon elke dag uit. Hoe we er na het afsluiten van de vergadering gaan uitzien, ja dat zal afhangen natuurlijk van de geneugten van deze avond. Gybergh 42 zal moeilijk uit te spreken zijn bij eventueel oponthoud door verklede personen die met lichtstokjes aan het zwaaien zijn. Toch maar oppassen dat je niet gewoon terug zwaait en doorrijdt…

Eerst wat informatie uit het comité van afgelopen donderdag welke doorging bij Luc en Danielle thuis waarbij onze dank voor de geboden gastvrijheid:

Programma aanvullingen:

5-12 wordt op vraag van commissie ledenbestand toegewezen voor een “retro-aperitiefvergadering-concept” in het Abtenhuis. De juiste invulling ervan wordt nog medegedeeld. Hou zeker deze datum vrij.

23-1 wordt een causerie voorzien met als thema Historiek van de spoorweginfrastructuur in en rond Geraardsbergen, dit met heel wat beeldmateriaal. Niet alleen de spoorweg maar tevens de trambanen komen aan bod.

Alle activiteiten zijn aan bod gekomen en kort gezegd verloopt alles vlot. Luc zal nog wat duiding geven omtrent het kerstconcert. Naast zaterdag 16/12 staan zeker 9/1 de nieuwjaarsreceptie (met aandacht voor het 25-jarig bestaan van de club op 11/1), zaterdag 17/3, het galabal en het 5-counrty event begin juni bloedrood aangeduid in jullie agenda!

De commissie internationale contacten die instaan voor de organisatie van het 5-country weekend zal ingelicht worden van de besprekingen op het comite door clubmeester Dirk en inkomende voorzitter Bernard.

Het comité heeft ook de beslissing genomen om 100 nieuwe fanions te bestellen bij Grafical (bij onze vriend Jarno, lid van Rc Brakel-Zwalmvallei), na evaluatie van een aantal ingezonden offertes.

Het comité is het voorstel van Roger genegen. Hij stelt voor om onderleggers te voorzien om uit te delen bij evenementen van lokale verenigingen waarop we Rotary informatie op laten printen. Wim Leerman wordt gevraagd dit verder op te nemen samen met Patrick die ervaren is bij het uitdelen van pochetten (voor de bestekken).

Vanuit DAG kregen we de melding dat voor de uitgifte van waardebonnen voor de scholen ten bedrage van 2.000€  een bedrag van 1.400€ werd betaald aan de handelaars. De andere bons waren niet binnengebracht.

Als laatste voorzien we op dinsdag 7 november de stemming te laten doorgaan omtrent de redistricting van onze Belgische en Luxemburgse districten. Elk lid heeft de informatie toegestuurd gekregen en kan zijn stem uitbrengen. Niet stemmen betekent de aanvaarding van het voorstel. Het betreft een gewone stemming. Dwz de helft + 1 van de aanwezigen bepaalt de uitslag. Elke club in BeLux heeft 1 stem en per district wordt dezelfde uitslagbepaling doorgevoerd. De huidige 3 districten dienen allen akkoord te gaan alvorens de verdere stappen richting herdistricting voortgezet worden.

U kan deze avond de extra Rotarycontact bijlage nog doornemen, in beide landstalen.

Ik wens jullie nog een bijzondere smakelijke en warme avond toe.

3)    Woordje van Luc – Kerstconcert HOOP

Flyers en affiches zijn klaar! Alle sponsors hebben toegezegd. De voorbereidingen verlopen goed. Luc zal tevens zorgen voor een digitale versie van de flyers met vermelding van alle sponsors voor uw digitale uitnodigingen.

4)    Woordje van Dominique Broucke (Rc Lessines)

Dominique bedankte onze aanwezige leden op ‘Les Randonées’ begin september en rekent er op dat we volgend jaar terug op post zullen zijn. Verder tracht de club een grotere interactie te bekomen met andere clubs en dit bijvoorbeeld rond een gezamenlijke eigenschap, bv de Dender. Concreet denkt men aan een ‘plant een boom’ actie langs de Dender waar bv fruitbomen of dergelijke aangeplant zouden worden. Meer nieuws later hierover. Dominique sprak zijn erkentelijk uit omtrent de uitnodiging in dit prachtig kader en feliciteerde ons voor de heugelijke avond.

Rc Lessines – Dominique Broucke

5)    Causerie de Gybergh 42: Alfred en Hilde

De voorzitter leidt in:

Wat hebben vlierbes, koriander, hyssop en jeneverbes te maken met deze avond? Wat doet een contrabas muzikant met een uit de hand gelopen hobby hier vandaag in ons midden. Wel laten we Alfred en Hilde aan het woord, lokale producenten van een overheerlijke gin dat we reeds mochten proeven.  Het product staat bol van symboliek en we kijken dan ook uit naar de uiteenzetting van hun project: de Gybergh 42. Ik geef dan ook graag het woord aan Alfred en Hilde.

In een aparte bijlage zal de presentatie worden aangereikt.

Het werd een bijzondere interessante causerie en dit voor een boeiend publiek. De contacten tussen Alfred en Hilde en de leden werd geapprecieerd door onze sprekers en een belofte van sponsoring voor de dinner dance party werd ons voorgesteld!

De voorzitter gaf nog een rondje, wellicht onder de gunstige invloed van de Gybergh 42. De ontnuchtering kwam bij de afrekening….

de secretaris