Rc Geraardsbergen - Statutaire vergadering 24 oktober 2017 - verslag

dinsdag 24 oktober 2017

Locatie: Abtenhuis, Aanwezige leden: 11 (1 niet opgedaagd)

Genodigden: Georges De Lil (Danny)

Spreker: mevr. Dariëlle Rollier, mevr. Ghislaine Derder en Fanny – vrijwilligers Rode Kruis

Bezoek andere clubs: Bernard en Luc Maes waren aanwezig op Rotary District 2170 Image / PR - Recruitment Seminar.

Verslag:

1)    Clubmeester Dirk opent de vergadering en begroet de sprekers  mevr. Dariëlle Rollier (tevens voorzitter Innerwheel Ninove-Geraardsbergen), mevr. Ghislaine Derder en Fanny – vrijwilligers Rode Kruis en genodigde van de voorzitter, dhr. Georges De Lil. Hij deelt mee de agenda en het menu. Verjaardag wensen zijn er de voorbije week voor André Beke. Hij betreurt tevens de lage opkomst van de leden.

2)    Woordje van de voorzitter:

Beste vrienden,

Welkom op onze 15de statutaire vergadering. In het bijzonder onze sprekers Dariëlle, Ghislaine en Fanny, alsook Georges De Lil echtgenote Ghislaine.

Vandaag 24 oktober is het Wereld Polio dag. Poliomyelitis of kinderverlamming is een infectieziekte waarbij er verlammingen optreden die je oploopt als een maag-en-darm-infectie. Polio is één van de zes aandoeningen die via vaccins te vermijden is. Daarom organiseerden Rotariërs  in 1979 in de Filipijnen een immunisatie project. In 1985 startte Rotary International het PolioPlus programma op. 30 jaar en 20 miljoen vrijwilligers later zijn ongeveer 2,5 miljard kinderen ingeënt. Van ongeveer 350 000 gevallen van kinderverlamming per jaar in 1988 hebben we het virus kunnen terug dringen tot 11 bevestigde gevallen tot op heden dit jaar (in twee landen, Afghanistan en Pakistan).

Meer informatie vinden jullie hier: https://www.endpolio.org/              

Rotary blijft de doelstelling van uitroeiing polio nastreven en zorgt voor de nodige fundraisingprojecten en partnerships en vooral duizenden vrijwilligers.

Eén van deze fundraisers zijn Rotary fietsers in een organisatie van het district D5500 Ride to End Polio. Rotarians Cycling So Others May Walk  http://ridetoendpolio.org/

“Welcome to the 2017 Rotary District 5500 Ride to End Polio, dedicated to Rotarian Mike Harris who founded the ride in 2009. Our 2016 ride raised $11.3 million including the generous match from the Bill and Melinda Gates Foundation. Since its inception the ride has generated  $36 million for Rotary’s efforts to End Polio Now, enough money to buy tens of millions of vaccinations, protecting countless children worldwide from this terrible disease”

 Meer info in de nieuwsbrief die vandaag door onze vriend Wim Leerman wordt verstuurd.

Herinnering causerie van 31 oktober rond het project ‘Gybergh 42’. Duiding rond het project aangevuld met proeverij doorheen het menu. Onze eerste Ladies Night en mooie gelegenheid om extra genodigden een hartverwarmende avond aan te bieden. ZO SNEL ALS MOGELIJK REGISTREREN aub!

 

 

Voor het kerstconcert: de verdeling van de kaarten voor het kerstconcert zou moeten rond zijn. Deze avond zijn nog eens 40 kaarten hier de deur uit gegaan. Voor de affiches en flyers wachten we nog op één antwoord rond sponsoring. We willen zo snel als mogelijk flyers en affiches drukken en digitaal doorsturen via onze nieuwsbrieven, Facebook, Twitter, en onze website http://geraardsbergen-oudenberg.rotary2170.org/

Als laatste item: jullie hebben allen de informatie verkregen omtrent de herdistricting van de Belux Rotary Districten (D1620, D1630 en onze eigen D2170). Donderdagavond bespreken we dit op het comité en komen met een aanpak hoe we als club deze stemming gaan organiseren. Ik laat hierbij 2 kopijen rond gaan die je rustig kan doornemen.

Ik wens jullie nog een aangename en bijzondere emotionele avond toe!

3)    Causerie de belevenis rond de boekenkar in het Denderoord – Dariëlle, Ghislaine, Fanny:

De voorzitter introduceert de sprekers van deze avond:

Samen projecten doen versterkt de vriendschapsbanden. Een uitspraak van Luc Symoens na ons eerste kerstconcert en uiteraard na de organisatie van het BK wielrennen.

Dariëlle, Ghislaine en Fanny zijn vrijwilligers bij het Rode Kruis (Mechelen) die elkaar gevonden hebben achter, voor en naast een boekenkar die ze naarstig voortsleuren in de gangen van het rustoord Denderoord. Deze activiteit heeft geleid tot een vriendschap die resulteerde tot een diner bij ons thuis alwaar uiteraard de beruchte Rotary boekenkar ter sprake kwam. Maar het is niet het verhaal van onze boekenkar die vandaag op de agenda staat maar wel het menselijke aspect, de beleving errond dat ons deze avond wordt meegegeven. Wie weet komen we daar nog eens terecht en herkennen we het logo op de boekenkar (als ze af is….). Ik geef dan graag het woord aan Dariëlle, Ghislaine en Fanny.

De vrijwilligsters delen hun ervaring mee. Hoe heeft men zich als vrijwilliger kunnen aangeven? Hoe kom je in het Denderoord terecht? Wat heeft dit project de dames zelf bijgebracht? Ghislaine gaf het volgende hierover mee: ‘Vrijwilligerswerk verricht je ook voor jezelf’. Ze schets hierbij haar inzet en blijkbaar zit dat in de familie tot een groot-oom. Vroeger was de voorzitter van COO (nu OCMW) een niet bezoldigde functie…

Duidelijk was dat de 3 dames niet enkel een boek uitlenen maar vooral gesprekken aangaan of een luisterend oor hebben voor de bewoners die meestal in hun kleine kamer verblijven. Treffend was ook de info rond de type bewoners per verdieping, hoe hoger….

Een verhaal recht uit de buik, met ook anekdotes maar met tevens minder goeie ervaringen.

De vrijwilligers kregen alle lof toegewezen.

En ja, de Rotary boekenkar zal nog aangepast worden.

Als toemaatje, gezien de beide clubs Rc Geraardsbergen en Innerwheel Ninove-Geraardsbergen recent over een nieuwe fanion beschikken werd deze plechtig uitgewisseld

Een rondje werd nog aangeboden door de voorzitter, door Patrick en Jacques (daarna ging de notuleerder naar huis wegens babysit)

de secretaris