Rc Geraardsbergen - Statutaire vergadering 3 oktober 2017 - verslag

dinsdag 3 oktober 2017

Locatie: Abtenhuis, Aanwezige leden: 17

Genodigden: geen

Bezoek andere clubs: Voorzitter en Luc Marginet in Tenerife Sur (Las Américas) op maandag 25-9. Luc zal hierover duiding geven bij zijn terugkeer.

Verslag:

1)    Protocol Dirk opent de vergadering en deelt mee de agenda en het menu en de bezoeken aan andere clubs. Verjaardag afgelopen periode Paul Callens op 24-9. Een rondje wordt weerom aangeboden.

2)    Woordje van de voorzitter:

Beste vrienden,

Welkom op onze 12de statutaire vergadering. We snijden reeds het 2de kwartaal aan waarin heel wat staat te gebeuren. Het programma kennen jullie ongetwijfeld van buiten maar voor de volledigheid zal het in bijlage bij het verslag toegevoegd worden. Maak gebruik van de 2 causeries om genodigden mee te brengen, genodigden uit de medische wereld op 17 oktober en culinaire proevers op 31/10 en vergeet dan ook je partner niet mee te brengen…

Nog een woordje van dank aan Wim die mij vorige week de mogelijkheid gaf even te verpozen ergens in de Oceaan.

Er waren nog geen DAG voorstellen goed te keuren maar we mogen vaststellen dat alle commissies goed zijn opgestart, de motoren lopen gesmeerd en synchroon. Ik dank eenieder die zich reeds heeft geëngageerd voor de club en dank bij voorbaat al wie zich nog zal inzetten dit en de volgende Rotaryjaren. Onze leuze dit jaar is immers: Rotaryclub Geraardsbergen: making a difference as a TEAM.

3)    Woordje van  Peter – DAG:

Peter deelt de ervaringen van het eerste DAG-overleg met de leden. Een woord van dank voor de DAG-leden van vorig Rotaryjaar voor de vlotte overgang en voor het optreden als gastheer (Pierre). Ook Roger als commissievoorzitter Club Activiteiten was aanwezig. Pierre en Clery ronden het project rond de waardebonnen (scholen) af.

In bijlage wordt het verslag van het overleg op 27/9/2017 toegevoegd

Volgende statutaire vergadering: dinsdag  10 oktober, Abtenhuis

Volgende bestuursvergadering: donderdag 26 oktober bij Luc Symoens

SAVE THE DATE:

  Kerstconcert op zaterdag 16 december, Sint-Machariuskerk te Nederboelare (Geraardsbergen)

  Dinner Dance Party op zaterdag 17 maart 2018, Salons Mantovani, Oudenaarde

de secretaris