Rc Geraardsbergen - Statutaire vergadering 17 oktober 2017 - verslag

dinsdag 17 oktober 2017

Datum: dinsdag 17 oktober 2017 om 19.30 h       

Locatie: Abtenhuis, Aanwezige leden: 16

Genodigden: Dr. Philip Van Lierde en Fanny (Danny), Viviane (Clery), Andrea Cossijns (echtg. Christian)

Spreker: Christian Deprez (Rc Bonheiden)

Bezoek andere clubs: geen meldingen ontvangen.

Verslag:

1)    Clubmeester Dirk opent de vergadering en begroet de spreker dhr Christian Deprez, echtgenote Andrea Cossijns en de genodigden Viviane, dr. Van Lierde en Fanny. Hij deelt mee de agenda en het menu.

2)    Woordje van de voorzitter:

Beste vrienden,

Welkom op onze 14de statutaire vergadering. In het bijzonder onze spreker dhr Christian Deprez, vriend van Rc Bonheiden, echtgenote Andrea, en de genodigden van Clery, Viviane en van mezelf, dr Philip Van Lierde en Fanny. Vandaag de eerste van een reeks causeries waarvoor we jullie allen graag uitnodigen om genodigden de sfeer van onze club mede te laten beleven. De club meer uitstraling geven begint immers bij onszelf, hier in deze zaal. Facebook, Twitter en andere sociale netwerken kunnen de persoonlijke beleving toch niet helemaal weergeven. Onze inkomende voorzitter Bernard en Luc Maes gaan zich meer verdiepen in dit onderwerp op het Rotary District 2170 Image / PR - Recruitment Seminar op 21/10, komende zaterdag dus.

Wat digitalisering betreft zijn voortaan onze verslagen ook online opvraagbaar op onze web site. Jullie krijgen van de vrienden uit Rc Lessen wekelijks hun ‘link’ door van hun verslag. Dit communicatieproces is nu ook bij ons in test en wordt nog verder verfijnd. Ik heb dan ook mijn collega de richtlijnen doorgestuurd hoe je foto’s kan incorporeren in de online teksten, tot groot genoegen van de ontvanger Pierre papleux. Kennisuitwisseling en professionele groei is en blijft een hoeksteen van Rotary International.

Bevestiging van de causerie van 24 oktober rond: Getuigenis van de boekenkar op reis doorheen het Denderoord. 3 dames komen hun verhaal vertellen over daar waar we mogelijks ooit eens gaan verblijven…Wie dat zijn vertellen we dan wel en wie het weet vragen we hierover discreet te zijn. De boekenkar dewelke onze club geschonken heeft dient nog wat wijzigingen te ondergaan. Misschien kunnen Pierre en Guy eventueel de kar eens meebrengen op 24/10 naar hier?

Herinnering causerie van 31 oktober rond het project ‘Gybergh 42’. Duiding rond het project aangevuld met proeverij doorheen het menu. Onze eerste Ladies Night en mooie gelegenheid om extra genodigden een hartverwarmende avond aan te bieden.

Als laatste punt: onze vriend Luc Symoens zal wat later aanwezig zijn maar komt zeker nog langs. Vermoedelijk zal de beschikbaarheid van de kaarten voor het kerstconcert hier wel iets mee te maken hebben.  Er worden ook affiches gedrukt (en flyers) en hierop is nog plaats voor eventuele sponsoring. Wie zijn logo wil koppelen aan dit 5de concert graag Luc laten weten daar we de digitale communicatie ook wensen op te maken zoals onze nieuwsbrieven, Facebook, Twitter, en onze website.

Ik wens jullie nog een aangename en leerrijke avond toe!

3)    Causerie Het hart, werking en defibrillatoren:

Luc Marginet introduceert de spreker van deze avond: dhr Christian Deprez.

Naast de werking van het hart werden de ‘gevaren’ rond hartfalen en dergelijke uit de doeken gedaan. Christian pleitte voor een inhaalbeweging in België rond het beschikbaar stellen van AED toestellen op publieke plaatsen en het voorzien van de nodige opleidingen. Een debat rond het nut van deze toestellen bracht de nodige animo en levert stof tot nadenken.

Christian beëindigt zijn betoog met de (algemene) vraag aan serviceclubs na te gaan hoe zij een bijdrage kunnen leveren tot het beschikbaar stellen van deze toestellen en/of in het voorzien van opleidingen. Hij kon nog meegeven dat Minister Crevits de eindtermen van de laatste jaars secundair onderwijs gaat aanpassen om reanimatie technieken aan te leren.

De voorzitter vult aan met ’AED toestellen in Geraardsbergen (bron stadsdienst Samenleving)’:

Er zijn op heden op verschillende plaatsen in Geraardsbergen AED-toestellen:

·         Aan de middenschool

·         Aan de politiebalie

·         In de mobiele politiecombi’s

·         Het KTA kocht er vorig jaar zes aan inzake een aangeboden studierichting

·         De stedelijke sportdienst heeft er drie ontvangen (geschonken door de voetbalclub van Overboelare).  Deze zullen worden geplaatst in o.a. Den Bleek en De Veldmuis.

Bij de politie zijn er opleidingen geweest rond de AED-toestellen. In de sportdienst zullen deze eveneens plaatsvinden. Deze opleidingen zitten doorgaans namelijk in de prijs bij het afsluiten van een contract.  Het is wel de bedoeling dat iedereen die over een AED-toestel beschikt, dit doorgeeft aan het Rode Kruis.Deze nemen dit vervolgens over op hun website Rode Kruis Hartveilig.

Een aantal Geraardsbergse mattentaarten zullen hun weg vinden naar Bonheiden en Christian kreeg ook een fanion van Rc Geraardsbergen mee. Gezien hij deze van Rc Bonheiden niet bij had belooft Christian zeker terug te komen MET fanion

4) Woordje van Luc Symoens – Kerstconcert: Luc stelt de kaarten voor en deelt deze uit aan de aanwezige leden. Het 5de concert en een 25jarig bestaan van de club zijn ideale gelegenheden om er iets bijzonder van te maken. Het concert kreeg de naam ‘HOOP’. Digitale kaarten/flyers zullen snel klaar zijn zodat de communicatiemachine kan opgestart worden. Er wordt gevraagd aan de sponsors van vorig jaar of deze nog een jaar zich willen verbinden met dit concert. De niet aanwezige leden krijgen hun kaarten wel aangeleverd dit weekend. SAVE THE DATE: Ladies Night op dinsdag 31 oktober Gybergh 42! Kerstconcert op zaterdag 16 december, Sint-Machariuskerk te Nederboelare (Geraardsbergen) Dinner Dance Party op zaterdag 17 maart 2018, Salons Mantovani, Oudenaarde Als afsluiter biedt de voorzitter nog een rondje aan, gevolgd door Wim Beke en Bernard

de secretaris