Speech voorzitter DDP23 op 16 maart 2019

March 2019

Waarde Adjunct-Gouverneur,

Geachte Rotary voorzitters en voorzitsters,

Beste sympathisanten, familie, vrienden en vriendinnen,

 

Rotary is een wereldwijde organisatie van meer dan 1,2 miljoen vertegenwoordigers uit de zakenwereld en uit de vrije beroepen die humanitair dienstbetoon biedt, hoogstaande ethische normen in het zakelijk en professioneel leven aanmoedigt en werkt aan de opbouw van goodwill en vrede in de wereld.

Dat is in Rotary Geraardsbergen niet anders.

 

U heeft zich vast al afgevraagd wat Walt Disney’s “Dumbo” op onze uitnodigingen en menukaarten betekent.

“Hoofdzaak er is Hoop” is een Rotary project in Frankrijk, België en Luxemburg om fondsen in te zamelen voor het onderzoek naar neurodegeneratieve aandoeningen. Het project houdt in dat ieder jaar een top film wordt vertoond in avant-première en daarvoor ongeveer 9000 kaarten worden verkocht aan 15 Euro, waarvan 8 Euro integraal bestemt is voor het onderzoek. Dit jaar wordt de nieuwe Disneyfilm ‘Dumbo’ vertoont op zondag 31 maart om 10:00hr in de Cinema Palace in Aalst.

Elk jaar doet ‘Hoofdzaak er is Hoop’ een oproep bij alle universitaire instellingen voor het indienen van onderzoeksprojecten of doctoraatsthesissen die neurodegeneratieve hersenaandoeningen zoals Alzheimer, Parkinson, ALS, dementie, enz. zullen bestuderen. De aldus ontvangen aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijk comité van specialisten ter zake. Op die manier worden afhankelijk van de beschikbare fondsen een variabel aantal van de beste projecten gefinancierd.

Kaarten zijn verkrijgbaar via onze leden.

 

Weinigen herinneren zich waarschijnlijk nog het nieuws van 28 september 2018. Een aardbeving met daarop volgende tsunami verwoest de Indonesische golf van Palu.

2.250 doden, 5.000 vermisten en 200.000 daklozen. Lokale Indonesische Rotary districten melden ons de allerhoogste nood aan degelijke huisvesting aangezien tenten geen bescherming boden tegen het aankomende regenseizoen. Dankzij de hulp van talrijke Rotaryclubs waaronder de onze, heeft het rampenfonds van “Ziekenhuizen zonder Grenzen” de constructie van een honderdtal snelbouwhuizen kunnen financieren en zo honderden gezinnen geholpen hun leven terug op de sporen te zetten.

Maar we dragen vooral regionaal graag ons steentje bij en zetten daarvoor graag in op milieu, jeugd, educatie, gezondheidszorg en op de bestrijding van armoede.

In september 2018 namen we voor de eerste keer deel aan het wereldwijde initiatief World Cleanup Day. Met een vijftiental enthousiaste leden, familie en sympathisanten hebben we op enkele uren tijd 1.250 liter zwerfaval verzameld. Dit initiatief wensen we jaarlijks te herhalen.

In oktober wordt beslist de ouders van de 6-jarige zwaar gehandicapte Stijn een jaar lang financieel te ondersteunen in de aanschaf van zijn dagelijkse sondevoeding en bijhorende apparatuur.

In november slaan de Rotary clubs van Geraardsbergen en Lessen de handen in elkaar met Natuurpunt om langs de Dender in Overboelare een aanplanting te doen van twee bij-vriendelijke houtkanten met autochtone bomen en struiken. Een actie die kadert in de doelstelling van Rotary International om wereldwijd meer dan 1,2 miljoen bomen te planten.

Begin december schonk Rotary Geraardsbergen sportmateriaal, waaronder een volledige spelersuitrusting aan de spelers van de G-voetbalploeg van VK Jong Geraardsbergen.

G-voetbal is voetbal waarin een paar aanpassingen zijn verricht om het spelers met een verstandelijke of lichamelijke beperking mogelijk te maken om te voetballen.

In december geeft onze club zes goedgevulde behangkoffers cadeau gedaan aan de richting Schilderen en Decoratie van het GO! Atheneum Geraardsbergen. Deze behangkoffers bevatten noodzakelijke werktuigen voor de moderne schilders leerling.

Eind december steunden we, samen met andere serviceclubs uit de regio, het kerstfeest dat werd georganiseerd door het OCMW-wijkcentrum De Poort en Welzijnsschakel Steksken.

In april organiseren we samen met Unizo Geraardsbergen, BDO en Audi Garage Avau een netwerkmeeting voor de jeugd met een spreker over Cybersecurity.

Ook in mei zal de Fellowship Cycling To Serve vertegenwoordiger Danny Hellinckx de opbrengst van zijn 4-daagse wieler evenement integraal aanwenden voor G-Foot (G-Voetbal), End Polio Now en Hoofdzaak er is hoop.

 

En om af te sluiten een veel gestelde vraag … Waarom worden mensen in godsnaam Rotariër ?

  • Voor de vriendschap: Rotary beantwoordt aan een essentiële hunkering van de mens naar vriendschap en kameraadschap.
  • Voor de professionele ontplooiing: elk beroep is in Rotary vertegenwoordigd.
  • Voor de persoonlijke ontwikkeling: wie rotariër wordt, zet een nieuwe stap inzake menselijke contactmogelijkheden en persoonlijke vooruitgang.
  • Voor de ontwikkeling van de eigen leiderschapskwaliteiten : Rotary is een organisatie van mensen die succesvol leiding geven. Een verantwoordelijke functie kunnen opnemen is dan ook bijzonder leerrijk.
  • Ten behoeve van de lokale gemeenschap : rotariërs zijn doeners.
  • Omwille van het internationale karakter van Rotary. Zij is in 164 verschillende landen aanwezig en biedt zo de kans over de hele wereld vrienden te maken.
  • Rotary leert andere culturen kennen. Zij staat open voor alle landen, culturen, religies, rassen, ideologieën, politieke overtuigingen, talen, kleuren en etnisch afkomst.
  • Voor de ondogmatische wind die er waait. Rotary legt geen credo's op, kent geen riten of geheime ontmoetingen en staat open voor alle mannen en vrouwen die hun medemens willen helpen.
  • And last but not least … Om, net zoals vanavond, het nuttige aan het aangename te koppelen
  • Ik wens jullie allen een ontspannende avond toe, smakelijk eten, en bedankt voor uw aandacht.