Boodschap van de voorzitter - Januari 2018

January 2018

Beste Rotary vriend,

Beste bezoeker,

Rotary club Geraardsbergen bestaat dit werkjaar 25 jaar. Gedurende al die jaren heeft het allerhande winstgevende activiteiten georganiseerd om integraal te besteden aan goede doelen. Elk jaar opnieuw doet Rotary club Geraardsbergen giften of sociale acties, zowel lokaal, nationaal als internationaal.

Reeds vele jaren liggen ook de meest kwetsbare personen en gezinnen nauw aan de harten van de 33 leden van de Rotary club. In het verleden werden kerstpakketten gegeven of kerstdiners georganiseerd. Ook deze winter wil de club niet stil zitten en schenkt het 80 kerstpakketten vol voedingsmiddelen. De clubleden vulden zelf de pakketten met voedingswaren. De kerstpakketten
zelf worden door de leden aan de kwetsbare gezinnen in Geraardsbergen bezorgd. Een jaarlijkse traditie om ook die doelgroep een aangename kersttijd te bezorgen. 

We danken alle betrokkenen die dit mogelijk maken en Rotary zal zich blijven houden aan zijn motto: Service above Self

Met Rotarische groeten

 

Danny Hellinckx
Voorzitter Rotary club Geraardsbergen 2017-2018

Dinner Dance Party gaat door op zaterdag 17 maart 2018. Salons Mantovani (Oudenaarde)

Voorzitter