Boodschap van de voorzitter - december 2017

December 2017

Beste Rotary vriend,

Beste bezoeker,

De maand december is voor onze club een korte doch attractieve en uitdagende maand. Het inrichten van een dialoogavond omtrent de toekomst van de club, het inrichten van een kerstconcert, het samenstellen en verdelen van 85 kerspakketten en... het kiezen van een comité 2018-2019 dat onze inkomende voorzitter Bernard Carion zal ondersteunen. 6 leden worden verkozen waaruit de genomineerde voorzitter 2019-2020 wordt geselecteerd. Hieronder de ploeg 2018-2019 en bij deze alle succes toegewenst voor een boeiend bestuursjaar, vanaf 1 juli 2018

Met Rotarische groeten

 

Danny Hellinckx
Voorzitter Rotary club Geraardsbergen 2017-2018

Het kerstconcert is NU zaterdag 16 december 2017, Sint-Macariuskerk te Nederboelare (Geraardsbergen). Kaarten ook beschikbaar aan de ingang!

Dinner Dance Party gaat door op zaterdag 17 maart 2018. Salons Mantovani (Oudenaarde)

Danny Hellinckx