Boodschap van de voorzitter - september 2017

September 2017

Beste Rotary vriend,
Beste bezoeker,

25-jarig jubileum - historiek:

Vanaf het Rotaryjaar 1990-1991 speelde men met het idee om een nieuwe Rotaryclub in Geraardsbergen op te starten. De toen geldende Rotary International reglementering liet dit niet zomaar toe.  Er bestond toen nog een term als ‘territoriale afbakening’ waarbinnen men geen club mocht oprichten of leden aanwerven. Op 15-9-1992 werden, na heel wat overleg, 2 documenten opgemaakt door Rotaryclub Ninove-Geraardsbergen waarbij ze enerzijds toestemmen om ‘het territorium’ te delen met een op te richten club en anderzijds diende de club zich ook aan als peterclub om de geboorte van deze nieuwe club met naam Geraardsbergen-Oudenberg te begeleiden en te steunen. Onze club in oprichting kreeg dezelfde territoriale afbakening als de peterclub. Ondertekening gebeurde telkens door de voorzitter Rc Ninove-Geraardsbergen Mark Goessens en secretaris James Marchand. Onze stichtende voorzitter Armand Van Damme werd als speciale vertegenwoordiger van de Districtsgouverneur aangeduid (was toen lid van Rc Ninove-Geraardsbergen) en hij werd ondersteund door een commissie Adrien Persoons (als commissie voorzitter) en leden James Marchand en Roland Lamont. De documenten werden naar het hoofdkantoor in Zurich doorgestuurd en 15-9-1992 werd als ‘stichtingsdatum’ geregistreerd. Het verhaal kon dan echt beginnen….

Vandaag:

Op 31 augustus 2017 klokt het aantal leden van Rotay International af op 1.220.185 of een groei van  17.248 sinds 1 juli 2017. Onze club telt 33 leden.

September is reeds halfweg, de eerste causerieën zijn een feit en werden gesmaakt: Luc Symoens gaf tekst en uitleg rond Politiek en Mandaten. Wim Leerman bracht zijn ervaring als (enig Europees!) lid van het Rotary International Strategic Planning Comittee naar voor en Michaël Delbeke bracht ons in verroering met zijn bezoek aan Rc Taipei en de bijzondere culturele ervaring. Ikzelf mocht mijn belevenis van het wereldkampioenschap wielrennen Fellowship Cycling To Serve afvuren op de leden waar de behaalde zilveren pak leidde tot een extra rondje.

Tevens mochten we een 4-tal vrienden van Rc Brakel-Zwalmvallei ontvangen voor toelichting rond hun Taste-4-Wine fundraising project. Anderzijds waren een aantal leden van onze club aanwezig op de evenementen van Rc Lessen en Rc Zottegem en uiteraard ook bij Innerwheel. Vriendschap gaat veel verder dan onze eigen clubleden lijst...

Kortelings:

Defibrillators  en hartproblemen - redden als het nog kan,  Maidenspeech van Damien Allert,  Degustatie Gybergh 42, Polio World day staan aangekruist in onze agenda. Zie ook onze nieuwsbrief van 15 september en deze website.

Rotary professionals met een hart voor de gemeenschap. Service above self!

Met Rotarische groeten

Danny Hellinckx
Voorzitter Rotary club Geraardsbergen 2017-2018

Het kerstconcert komt er snel aan. Zaterdag 16 december 2017, Sint-Macariuskerk te Nederboelare (Geraardsbergen).

Dinner Dance Party gaat door op zaterdag 17 maart 2018. Salons Mantovani (Oudenaarde), here we come again!